Effektivisera arbetet

Effektivisera arbetet

 

Vad jag sett på många ekonomiavdelningar är att det finns mycket tid och pengar att spara på att jobba mer effektivt och rätt. Detta blir lönsamt både för företaget och de anställda. Man har mer kolla på vad man gör och gör rätt saker i det dagliga arbetet vilket leder till att man kan minska stressen och mår bättre när man känner att man har koll.

 

Att man använder rätt program som är anpassat till företagets storlek och använder de program som finns att tillgå idag för att förenkla och förbättra arbetet. Struktur och ordning på alla papper så man lätt hittar det man söker mm.

 

Detta är viktigt i alla storlekar på företag – från enmansföretaget och uppåt.

 

Jag har varit med i alla skeden i företag såsom rekonstruktion, konkursbolag till företag i expansion. Alla dessa skeden har sina utmaningar att ta tag i.

 

Mest extrema exemplet jag har haft är där vi gick från 1 1/2 tid ner till en ½ när jag var klar men det var som sagt extremt.

 

Vad jag gör är att jag kommer in och bildar mig en uppfattning hur ni jobbar i dagsläget sedan kommer jag med förslag på vad jag ser som går att göra. Vi bestämmer i vilken utsträckning jag ska vara delaktig i förändringsarbetet.

 

Det ser olika ut från fall till fall och kan vara allt från att jag tillsammans med befintlig personal genomför förändringarna från att jag tar över själv under en tid och när jag är klar ser vi hur mycket bemanning som behövs.

Jag anpassar mig utifrån era behov och det läge ni befinner er i.

 

Några uttalande från några jag jobbat hos:

 

”Har full koll på det hon gör”

 

”Den mest välskötta ekonomiavdelningen jag sett”